Nybygning

Drømmer I om at skabe jeres helt egen unikke og specialdesignede villa? Eller måske et lækkert og stilet sommerhus? Hos Tømrersvendenes ApS hjælper vi med at realisere jeres visioner.

Vi kan stå for dele af jeres projekt, men vi står også gerne for det hele. Vi bygger villaer, sommerhuse, erhvervsbygninger og meget andet. 

For os hos Tømrersvendenes ApS er det vigtigste, at jeres visioner bliver til virkeligehed. Som jeres sparingspartner stiller vi vores mange års erfaring til rådighed, så vi sammen kan finde og nå den optimale løsning.

 

Faser under byggeprocessen

Nybyggerier er komplekse opgaver, som kræver styring og overblik. Man skal sikre sig, at alle arbejder i samme retning. Og man skal sikre sig, at der er plads til eventuelle ændringer undervejs. Derfor deler vi byggeprocessen op i faser. Og tager i samarbejde med jer løbende stilling til, om der er noget, der skal justeres.

Faserne er typisk:

  • Programfasen – Ønsker, krav, byggeriets omfang, funktionalitet, økonomiske aspekter og tidshorisont diskuteres.
  • Forslagsfasen – Løsningsforslag skitseres på baggrund af programfasen. Og et endeligt design besluttes.
  • Projekteringsfasen – Nu forvandler vi skitserne til detaljerede tegninger med aktuel placering i forhold til naboer og grunden. Tegninger sendes til godkendelse hos kommunen. Når projektet er godkendt, udarbejder vi den endelige, detaljerede tidsplan.
  • Udførelsesfasen – Vi står gerne for alt byggeriet og beslutningerne undervejs, men inddrager også gerne jer i byggeprocesserne, så I kan følge med i drømmeprojektet.
  • Brugsfasen – Når vi er færdige med byggeriet, laver vi en såkald afleveringsforretning, hvor vi i samarbejde gennemgår eventuelle fejl og mangler, så vi kan udbedre dem før den endelige afslutning. Herefter udarbejder vi et endeligt byggeregnskab, hvor alle omkostninger for byggeprojektet gøres op. Hvis byggeriet har krævet særlige byggetilladelser, færdigmelder vi byggeriet til kommunen som krævet.

 

Skriv eller ring til os, hvis I har spørgsmål, vil have en snak eller et tilbud.

skriv eller ring til os

Skriv eller ring til os.

se vores kompetenceområder og bliv inspireret af de opgaver, vi har løst

Tjek vores øvrige kompetenceområder her.

se mere om de garantiordninger vi er medlem af

Vi leverer altid kvalitetsarbejde - og det garanterer vi selvfølgelig.