nybygning

Nybygning

For nogle er drømmen at bygge helt deres eget. Ikke at skulle leve med underlige gamle kringelkroge, ulogiske løsninger eller forældet indretning. Men derimod selv planlægge alle detaljer og skræddersy sine rum. Hos Tømrersvendenes ApS hjælper vi med at realisere sådanne visioner.

 

Og hjælp er godt, for det er ikke enkelt at bygge nyt. Nybyggeri kræver en lang række praktiske overvejelser, der begynder med  at opstille budget og vælge financieringmodel. Man skal underlægge sig regler og lovgivning på området - herunder bebyggelsesprocent, krav til isolering / energiramme, bygningens tæthed m.m. - man skal tænke i  opstartsdetaljer, som indhentelse af byggetilladelse, og afsluttende detaljer, som håndtering af byggeaffald, anmeldelse og test af færdigt byggeri.

 

Hos Tømrersvendenes ApS har vi mere end 20 års erfaring med alle de praktiske og håndværksmæssige detaljer, der følger beslutningen om at bygge nyt. For os er det vigtigt, at jeres visioner bliver til virkelighed. Som sparringspartnere og byggeledere sørger vi for, at projektet lykkes til jeres tilfredshed.

 

nybyg2

 

Faser under byggeprocessen

Nybyggerier er som skrevet komplekst. Det kræver overblik, styring - og det kræver, at alle arbejder i samme retning. Hos Tømrersvendenes ApS deler vi byggeprocessen op i faser. Og tager i samarbejde med jer løbende stilling til, om der er noget, der skal justeres.

 

  • I programfasen diskuterer vi jeres ønsker, behov, krav til funktionalitet, økonomi og tidshorisont.
  • I forslagsfasen skitserer vi løsningsforslag på baggrund af ovennævnte diskussioner.
  • Endeligt design besluttes.
  • I projekteringsfasen udarbejder vi detaljerede tegninger med aktuel placering i forhold til naboer og grund. Tegninger sendes til godkendelse hos kommunen. Efter godkendelse, udarbejder vi den endelige, detaljerede tidsplan.
  • Så kommer selve udførelsen og det konkrete byggeri går i gang.
  • Ibrugtagningsfasen indledes med en konkret afleveringsforretning, hvor vi sammen gennemgår for fejl og mangler. Disse rettes. Vi udarbejder det endelige byggeregnskab. Og vi færdigmelder byggeriet til kommunen.

 

Og så er der faktisk ikke andet tilbage end, at I skal indrette og nyde jeres nye hus.

 

Skriv eller ring til os, hvis I har spørgsmål, vil have en snak eller et tilbud.

skriv eller ring til os

Skriv eller ring til os.

se vores kompetenceområder og bliv inspireret af de opgaver, vi har løst

Tjek vores øvrige kompetenceområder her.

se mere om de garantiordninger vi er medlem af

Vi leverer altid kvalitetsarbejde - og det garanterer vi selvfølgelig.